Sàn bê tông mài

Sojo Hotel Thái Bình

Đơn vị thiết kế: TTT Architects – Đơn vị thầu nội thất: GS Việt Nam – Đơn vị thầu fit out: Homelife Việt – Đơn vị thầu thi công hạng mục sàn bê tông mài và tường hiệu ứng bê tông: Bê Tông Ứng Dụng/Vietbeton – Ảnh: Sojo Hotel